Dành cho tất cả những người đang sống tại Nhật Bản. Bắt đầu cấp Tiền trợ cấp cố định đặc biệt 100.000 yên cho mỗi người.

Cơ quan bắt đầu tiếp nhận đăng ký trực tuyến (chính quyền địa phương)tại đây

Cẩn thận các chiêu trò lừa đảo tiền trợ cấp!! Tuyệt đối không tiết lộ! Không đưa! Mã PIN/Số tài khoản/Sổ ngân hàng/Thẻ tiền mặt/My number (mã số cá nhân) Xem chi tiết tại đây

Đối tượng trợ cấp và Người nhận trợ cấp

Đối tượng trợ cấp
Những người có tên trong Sổ đăng ký cư trú cơ bản tại ngày quy định (27/04/2020)
Người nhận trợ cấp
Chủ hộ gia đình của đối tượng trợ cấp

Phương thức đăng ký
Tiền trợ cấp cố định đặc biệt

 • Đăng ký qua
  đường bưu điện

  Đơn đăng ký

  Vui lòng điền số tài khoản ngân hàng vào đơn đăng ký do chính quyền địa phương gửi đến Người nhận trợ cấp, rồi gửi lại cho chính quyền địa phương cùng với giấy tờ xác nhận tài khoản ngân hàng và bản sao 
  giấy tờ tùy thân.

 • Không cần đợi 
  Đơn đăng ký!

  Đăng ký trực tuyến
  (Người có thẻ My number)

  Màn hình trực tuyến

  Truy cập "Mynaportal",nhập nội dung đăng ký,tải lên giấy tờ xác nhận số tài khoản ngân hàng,xác nhận danh tính bằng chữ ký điện tử của thẻ My number


Ngày bắt đầu tiếp nhận 
đăng ký và cấp
Tiền trợ cấp cố định đặc biệt

Thời hạn đăng ký kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận đăng ký qua đường bưu điện

Trong vòng 3 tháng

Thời gian bắt đầu tiếp nhận đăng ký trợ cấp khác nhau tùy từng địa phương.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương nơi bạn đang sinh sống.

Thông tin mới

 • Ngày 01/05/2020

  Ngày 01/05/2020 trang web của Dự án Tiền trợ cấp cố định đặc biệt đã đi vào hoạt động