विशेष राहतको रूपमा निश्चित रकम पाउनको लागि अनलाइनबाट निवेदन दिन सकिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ

अनलाइन निवेदन फाराम संकलन सुरु गरेका निकायहरू (स्थानीय सरकार) यहाँ

राहत रकमको नाम लिएर हुने ठगी (सागी) बाट होसियार!! कुनै हालतमा पनि नबताउने! नदिने! पासवर्ड/बैंक खाता नम्बर/बैंक पास बुक/क्यास कार्ड/माई नम्बर, विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ

राहत रकम प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति र राहत रकम प्राप्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति

राहत रकम प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति
आधार मिति (२०२० साल अप्रिल २७ तारिख) को दिन सम्ममा, आधारभूत निवासी रजिष्टर प्रणाली (ज्यूमिन किहोन दाइच्यो) मा पञ्जीकृत भएको व्यक्ति
राहत रकम प्राप्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति
राहत रकम प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति आबद्ध परिवारको घरमूली

विशेष राहतको रूपमा निश्चित रकम पाउनको लागि निवेदन दिने तरिका

 • हुलाकबाट निवेदन दिने

  निवेदन फाराम

  नगर/वडा/गाउँपालिका (सिकुच्योसोन) ले राहत रकम प्राप्त गर्ने आधिकारिक व्यक्तिको नाममा 
  हुलाकबाट पठाएको निवेदन फाराममा आफ्नो बैंक खाता नम्बर भरी,
  बैंक खाता प्रमाणित हुने कागजात र व्यक्तिगत परिचय खुल्ने कागजातको फोटोकपी सहित उक्त फाराम नगर/वडा/गाउँपालिकाको कार्यालयमा पठाउनु होस्।

 • निवेदन फाराम नपर्खि कन पनि
  निवेदन दिन सकिने!

  अनलाइनबाट निवेदन दिने
  (माई नम्बर कार्ड भएको व्यक्ति)

  अनलाइन पेज

  “माईना पोर्टल” मा एक्सेस गर्ने 
  आवश्यक विवरण भरी 
  आफ्नो बैंक नम्बर खुल्ने कागजात अपलोड गरेर 
  माई नम्बर कार्ड मार्फत डिजिटल हस्ताक्षरबाट स्वयम् व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्ने

विशेष राहतको रूपमा निश्चित रकमको लागि निवेदन संकलन तथा राहत रकम वितरण सुरु मिति

निवेदन दिने अन्तिम म्याद, हुलाकबाट निवेदन संकलन सुरु गरेको मिति देखि

३ महिना भित्र

राहत रकमको लागि निवेदन संकलन गर्ने मिति, बसोबास गर्ने 
नगर/वडा/गाउँपालिका पिच्छे फरक हुन सक्छ। 
विस्तृत जानकारीको लागि, आफू बसोबास गर्ने नगर/वडा/गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्नु होस।

नयाँ जानकारी

 • २०२० साल मे १ तारिख

  विशेष राहतको रूपमा निश्चित रकम दिने कार्यक्रमको होमपेज सुरु भएको हो।